Congresses

You are here: Home Congresses » KLINICKÁ HEPATOLOGIE 2018 » Scientific programme

KLINICKÁ HEPATOLOGIE 2018

Scientific programme

Důležité informace

Seminář je určen pro lékaře z oboru hepatologie, gastroenterologie, infektologie a interny. Odborný program semináře 8. března bude probíhat v anglickém, 9. března v českém jazyce. Pro zájemce bude zajištěno simultánní tlumočení do českého jazyka.
Seminář je jako vzdělávací akce ve smyslu SP ČLK č. 16 zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů garantovaného ČLK, účast na něm bude potvrzena certifikátem a ohodnocena přidělenými kredity.

Seminář Klinická hepatologie 2018 je současně pořádán jako první blok vzdělávacího projektu České hepatologické společnosti, organizovaného pod názvem: Akademie ČHS 2018.

POŘADATELÉ

Česká hepatologická společnost ČLS JEP a IKEM

ODBORNÍ GARANTI

MUDr. Jan Šperl, CSc. (hepatologie)
doc. MUDr. Jiří Froněk, PhD. (chirurgie)

TÉMATA

  • Chronické virové hepatitidy B a C
  • Transplantace jater
  • Cholestatické choroby jater
  • Portální hypertenze
  • Komplikace jaterní cirhózy
  • Non-alkoholická stetatohepatitida