Congresses

5th ANNUAL WORKSHOP FOR MYOSITIS NETWORK (MYONET) 2018

Invitation

Vážení partneři české revmatologie.

ve dnech 1. – 2. února 2018 se bude v Praze konat mezinárodní workshop s názvem 5th Annual Workshop for Myositis Network (MYONET). Tento workshop bude v Praze uspořádán již počtvrté. Jménem České revmatologické společnosti ČLS JEP Vás chceme oficiálně požádat o laskavou pomoc a finanční podporu pro zajištění přípravy a realizace této významné odborné akce.

Počítáme s účastí 60-ti až 80-ti zástupců center, která jsou zřízena v řadě evropských zemí a v několika mimoevropských zemích, pro diagnostiku, sledování, léčbu a výzkum v oblasti idiopatických zánětlivých myopatií. Hlavním tématem workshopu budou jednání, která se týkají mezinárodního registru nemocných s těmito chorobami. Předběžný program jednání je přiložen. Tento program dále připravuje Steering Committee of Euromyositis Registry (Dr. Hector Chinoy, Velká Británie, prof. Ingrid Lundberg, Švédsko, Dr. Lucy Wedderburn, Velká Británie, prof. Jiří Vencovský, ČR, Dr. Louise Diederichsen, Dánsko a reprezentantka pacientů Paula Oakley, Velká Británie).

Velmi bychom uvítali, kdyby Vaše společnost v pozici oficiálního partnera podpořila připravovanou akci finanční částkou minimálně ve výši 75.000 Kč. Poptávaná výše eventuální podpory vychází z předběžného odhadu nákladů na uspořádání akce. Samozřejmě, budeme Vám vděčni za jakoukoliv finanční podporu.

Recipročně počítáme s tím, že bychom oficiálním partnerům akce nabídli vhodnou možnost vlastní prezentace v rámci akce.

Současně zdůrazňujeme a potvrzujeme, že poskytnutá finanční podpora bude výhradně určena a použita na krytí nákladů přípravy odborného programu a kvalitního organizačního a logistického zajištění akce.

Oficiálním spoluorganizátorem akce bude smluvní partner ČRS JEP, Congress Prague, s.r.o., zastoupená JUDr. Pavlem Revickým, který by s Vámi (v případě účasti a podpory) řešil všechny nezbytné náležitosti s vypořádáním podpory a reciproční účasti a prezentace.

Organizační poznámka
Vaši případnou odpověď, prosíme, zasílejte na adresy:
Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., předseda České revmatologické společnosti ČLS JEP vencovsky(zavinac)revma.cz

JUDr. Pavel Revický, Congress Prague, s.r.o.
pavel.revicky(zavinac)congressprague.cz

Předem velice děkujeme za Vaši odpověď.

Za organizátory akce:

Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
Předseda České revmatologické společnosti

MUDr. Olga Kryštůfková
Revmatologický ústav, Praha