Kongresy

69. klinická konference RÚ Praha

Pořadatel

Česká revmatologická společnost ČLS JEP
Revmatologický ústav v Praze
Klinika revmatologie 1. LF UK

Organizátor

Congress Prague
Odpovědný zástupce za organizační zajištění konference:
JUDr. Pavel Revický,
GSM: 724 264 870
-mail: pavel.revicky@congressprague.cz

Registrace a služby:
Lucie Helešicová/Michaela Trčková
tel.: 241 445 815
fax: 241 445 806
e-mail: office@congressprague.cz