Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » 74. klinická konference RÚ 2017 » Odborný program

74. klinická konference RÚ 2017

Odborný program

Stáhněte si PDF soubor s aktuální verzí odborného programu.
S možností dalších úprav.
Aktualizace ke dni: 12. října 2017

Téma

„Slavnostní klinická konference k 65. výročí založení Revmatologického ústavu“

Sdělení programového výboru konference

Záštitu nad 74. klinickou konferenci RÚ Praha převzal JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ministr zdravotnictví ČR.

Záštitu nad 74. klinickou konferenci RÚ Praha převzal prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. LF UK, Praha.

Záštitu nad 74. slavnostní klinickou konferenci RÚ Praha převzal Rektor Univerzity Karlovy v Praze, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

PROGRAM KONFERENCE – ČASOVÝ HARMONOGRAM

Slavnostní část - Velká aula Karolina

Projevy čestných hostů

Aktuální problematika oboru revmatologie v současném systému zdravotní péče 10 min.
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., Revmatologický ústav, Praha a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Revmatologie – progresívní s úspěšná disciplína založená na vědeckém výzkumu 10 min.
prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., Revmatologický ústav, Praha a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Pacient partnerem 10 min.
Ing. Edita Müllerová, Revma Liga ČR, Praha
Ocenění Univerzity Karlovy, Praha a České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Praha

Odborný program – posluchárna č. 140 (Modrá posluchárna)

10.45 – 11.30 hod. VYSTOUPENÍ ZAHRANIČNÍCH HOSTŮ
Moderátoři: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
10.45 – 11.05 hod. Treatment of rheumatic diseases after the revolution
Professor F. C. Breedveld, University Leiden, The Netherlands
11.05 – 11.25 hod. Hot topics in the management of inflammatory joint diseases 2017
Professor Dr. T. K. Kvien, Diakonhjemmet Hospital, Oslo, Norway
11.30 – 12.15 hod. TRANSLATIONAL RESEARCH Moderátoři: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., MBA

Dipeptidylpeptidase-IV aktivitou a/nebo strukturou homologní molekuly:
Meloucháři kam se podíváš!
15 min.
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., MBA, 1. LF UK, Praha
Autoprotilátky u myozitid – příklad stratifikace choroby 10 min.
prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., Revmatologický ústav, Praha
Genetická architektura hyperurikémie a dny 10 min.
Ing. et Mgr. Blanka Stibůrková, Ph.D., Revmatologický ústav, Praha a 1. LF UK, Praha
Interleukin-20 a jeho vztah k aktivitě revmatoidní artritidy 10 min.
prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D., Revmatologický ústav, Praha a 1. LF UK, Praha

12.15 – 13.15 hod. Oběd

13.15 – 14.20 hod. KLINICKÉ SYMPOSIUM I
Moderátoři: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. 10 min.
Současnost a budoucnost léčby axiálních spondyloartritid 10 min.
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., Revmatologický ústav, Praha a 1. LF UK, Praha
Vliv biologické léčby na disabilitu, kvalitu života a práceschopnost nemocných se zánětlivými revmatickými onemocněními. Data z registru ATT RA 10 min.
doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D., Revmatologický ústav, Praha a 1. LF UK, Praha
Kardiovaskulární riziko u nemocných se zánětlivým revmatickým onemocněním 10 min.
MUDr. Michal Tomčík, Ph.D., Revmatologický ústav, Praha a 1. LF UK, Praha
Význam biomarkerů u časné revmatoidní artritidy 10 min.
MUDr. Heřman Mann, Revmatologický ústav, Praha a 1. LF UK, Praha
Komplexní hodnocení a monitorace pacientů s psoriatickou artritidou v RÚ 10 min.
MUDr. Jiří Štolfa, MUDr. Liliana Šedová, Revmatologický ústav, Praha a 1. LF UK, Praha
Chronická zánětlivá onemocnění a osteoporóza 10 min.
prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc., Revmatologický ústav, Praha a 1. LF UK, Praha

14.20 – 14.45 hod. Přestávka s kávou

14.45 – 15.45 hod. KLINICKÉ SYMPOSIUM II
Moderátorky: MUDr. Olga Šléglová, MUDr. M. Filková, Ph.D.
Polypragmázie a její vztah k akutním hospitalizacím u pacientů s revmatoidní artritidou 10 min.
MUDr. Mária Filková, Ph.D., Revmatologický ústav, Praha a 1. LF UK, Praha
Současné možnosti a limity náhrad kolenního kloubu 10 min.
prof. MUDr. Pavel Vavřík, CSc., I. ortopedická klinika FN Motol a 1. LF UK, Praha
Novinky v léčbě primárních vaskulitid 10 min.
doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc., Revmatologický ústav, Praha a 1. LF UK, Praha
Význam stanovování sérového calprotectinu u pacientů s revmatoidní artritidou 10 min.
MUDr. Jana Hurňáková, Revmatologický ústav, Praha
Budeme v 21. století žít bez chronických revmatických bolestí? 10 min.
MUDr. Olga Šléglová, Revmatologický ústav, Praha a 1. LF UK, Praha
Závěr konference
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.