Kongresy

30. VÝROČNÍ SETKÁNÍ DĚTSKÝCH UROLOGŮ 2019

Aktivní účast

Aktivní účast na vzdělávací akci je možná formou ústní a video prezentace.
Základní parametry pro aktivní účast:

 • Ústní prezentace: 7 min + 3 min diskuse
 • Video prezentace: 5 min + 3 min diskuse

Konečným termínem pro přijetí přihlášek k aktivní účasti je 10. duben 2019 do 24.00 hod. Termín je konečný, nutno přísně dodržet.

Přihláška k účasti a abstrakt sdělení budou přijaty výlučně v předepsané strukturované formě:

 • Název práce
 • Jméno autora (autorů) v pořadí: příjmení, zkratka křestního jména bez tečky, autory oddělit čárkou (např. Novák J, Kučera M)
 • Pracoviště autora (autorů): klinika (pracoviště), instituce, město
 • Strukturovaný abstrakt: cíl, metoda a soubor, výsledky, závěr
 • Souhlas autora s publikací abstrakta v České urologii

Přihlášku k aktivní účasti s abstraktem lze podat on-line prostřednictvím aktivního formuláře na této stránce.
O zařazení prezentace do programu konference rozhodne vědecký výbor.

Certifikace

Účast lékařů na konferenci bude ohodnocena kredity celoživotního vzdělávání ČLK, každý registrovaný účastník obdrží E-certifikát (potvrzení o účasti) do 7 dnů od skončení konference; sestry obdrží potvrzení o účasti s příslušným počtem hodin.

Audiovizuální technika

 • Žádáme přednášející, aby svoji prezentaci předali personálu Preview Pointu před začátkem nebo v průběhu odborného programu, nejpozději však během přestávky před blokem přednášek, jehož součástí tato prezentace je.
 • Akceptovány jsou pouze prezentace kompatibilní s MS Windows. Prezentace založené na jiných systémech, např. OS X nebo Linux, akceptovány nebudou.
 • Akceptované formáty prezentací jsou .pptx (Microsoft PowerPoint, verze 2007 nebo novější) a formát pdf. Videosekvence by měly být ve formátu .wmv nebo .avi.
 • Prezentace předávejte na USB klíčích, externích pevných discích a ve výjimečných případech na CD / DVD. Jiné zdroje prezentací nebudou akceptovány.
 • Pro prezentace odborného programu konference je možné použít výlučně techniku zajištěnou organizátorem konference. Použití vlastního počítače je možné pouze na základě domluvy s technickým personálem Preview Pointu. Pokud pro svoji prezentaci budete chtít použít počítač Apple Macintosh, nezapomeňte si s sebou vzít příslušnou VGA redukci.
 • V případě jakýchkoliv speciálních požadavků ohledně techniky kontaktujte organizátora konference, a to v dostatečném předstihu před konferencí.

Posterová sekce

 • Je variantou aktivní účasti v odborném programu
 • Je hodnocená příslušným počtem kreditů
 • K umístění posterové prezentace jsou na místě k dispozici posterové panely.
 • Jedna posterová prezentace se umísťuje vždy na jednu pracovní plochu posterového panelů
 • Pracovní plochy jsou číslované v pořadí, jak jsou uvedené v Programovém sborníku kongresu
 • Posterové prezentace se instalují v čase uvedeném v programu kongresu

Parametry pracovní plochy pro umístění posterové prezentace:

 • výška 1.800 mm
 • šířka 980 mm
 • podkladový materiál je bílé lamino
 • instalace lepením pomocí „suchého zipu“, prostředky pro lepení zajistí organizátor kongresu přímo na místě