Kongresy

30. VÝROČNÍ SETKÁNÍ DĚTSKÝCH UROLOGŮ 2019

Registrační poplatky

Kategorie účastníků Platba přijatá do 31.3.2019 Platba přijatá 1.4.2019 a později (1)
Lékař 650 Kč 1000 Kč
Nelékařský zdravotnický pracovník 350 Kč 500 Kč
Reprezentant firmy(2) 650 Kč 1000 Kč

Poznámky

(1)
Při registraci na místě je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 100 Kč.
(2)
Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní vzdělávací akce jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

Registrace byla ukončena dne 15. května. Registrace na místě je možná za poplatek 100,-Kč a nezahrnuje oběd a večeři 17.05.2019.

Registrace probíhá výlučně online na těchto stránkách prostřednictvím registračního formuláře.

Registrační poplatek zahrnuje:

 • registrační průkaz na jméno
 • účastnickou tašku s materiály vzdělávací akce
 • vstup na odborný program a doprovodnou výstavu
 • programový sborník s abstrakty
 • občerstvení v průběhu programových přestávek
 • oběd 17. května
 • společnou večeři 17. května
 • E-certifikát

Registrační poplatek v kategorii reprezentant firmy - bezplatná registrace zahrnuje:

 • registrační průkaz na jméno
 • vstup na odborný program a doprovodnou výstavu
 • občerstvení v průběhu programových přestávek
 • oběd 17. května

Firemní reprezentant s bezplatnou registrací si může (v případě zájmu), prostřednictvím on line registrace objednat a koupit:

 • účast na společné večeři 17. května za cenu 550 Kč (bufetová večeře s nápoji) (cena zahrnuje DPH 21 %)

Manuál pro registraci a platby

 • vyplněný registrační formulář odešlete organizátorovi
 • po doručení formuláře registraci obratem zpracujeme
 • na elektronickou adresu obdržíte doklad – výzvu k úhradě (obsahuje všechny údaje nezbytné k provedení platby)
 • registrace je platná dnem připsání Vaší platby na účet organizátora
 • případné nedoplatky/přeplatky s Vámi vyřídíme na místě.

Upozornění

Registrace je považována za platnou v okamžiku připsání platby za objednané služby na účet organizátora.