Kongresy

V. český chirurgický sjezd 2008

Pozvánka

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé.

Česká chirurgická společnost ČLS JEP, I. chirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Česká asociace sester Vás srdečně zvou k účasti na významných, společně organizovaných chirurgických akcích v roce 2008:

  • V. Českém chirurgickém sjezdu,
  • XXXVI. Společném sjezdu českých a slovenských chirurgů a
  • XV. Pražských chirurgických dnech.

Pořádáme a připravujeme je ve spolupráci se Slovenskou chirurgickou společností, Českou společností úrazové chirurgie, Českou společností pro trombózu a hemostázu, Českou onkologickou společností a Českou gastroenterologickou společností.

Odborný sjezdový program se bude skládat z vyžádaných přednášek k hlavním programovým tématům, volných sdělení přihlášených účastníků a z diskusí k předneseným tématům. Součástí bude rovněž samostatná sekce sester.

Akce je zařazena do systému kontinuálního vzdělávání ČLK. Samostatná sekce sester je zařazena jako vzdělávací akce do kreditního systému České asociace sester dle vyhlášky MZ ČR č. 423/2004 Sb. a také UNIFY. Pasivní a aktivní účast bude ohodnocena příslušným počtem kreditů, v lékařské sekci včetně zahraničních účastníků (s platností pro země EU).

Věříme, že rádi přijmete naše pozvání, a těšíme se na Vaši účast a setkání v Praze.

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.,
předseda organizačního výboru

Doc. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.,
vědecký sekretář

Dagmar Škochová,
koordinátor sekce sester