Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » 6. Intenzivní kurz IBD 2007 » Pozvánka

6. Intenzivní kurz IBD 2007

Pozvánka

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty České gastroenterologické společnosti ČLS JEP Vás zve k účasti na 6. ročníku Intenzivního kurzu IBD, který se bude konat ve dnech 6. a 7. prosince 2007 v Konferenčním centru Hotelu ILF v Praze.

Hlavní téma letošního ročníku kurzu jsme definovali následovně:

„IBD up to date: Výzkum a klinická praxe 2005 – 2007“

I pro letošní ročník jsme tradiční odborný program kurzu doplnili o následující odborné aktivity:

  • samostatnou plnohodnotnou sekci budou mít kolegyně – zdravotní sestry
  • demonstrace vybraných praktických případů včetně živých přenosů endoskopických výkonů
  • samostatné paralelní tématické semináře

Věříme, že se i letošní kurz setká s Vaším zájmem a pozorností. Připravujeme jej s vědomím, že jste u předchozích ročníků ocenili vysokou úroveň a aktuálnost odborného programu. I letos čeká všechny účastníky vstupní a závěrečný vědomostní test.

Svými doprovodnými prezentacemi se v rámci kurzu představí zúčastněné firmy – naši partneři, s jejichž pomocí a přispěním se nám úspěšně daří akci pořádat.

Na těchto stránkách www.congressprague.cz/ibd2007 najdete všechny potřebné informace, pokyny a důležité termíny, včetně přihlášky k účasti. Informace budou průběžně aktualizovány.

Věříme, že rádi přijmete naše pozvání, a těšíme se na Vaši účast a setkání v Praze.

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.,
předseda kurzu a
koordinátor pro odborný program Intenzivního kurzu IBD 2007