Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » 77. KLINICKÁ KONFERENCE RÚ PRAHA » Odborný program

77. KLINICKÁ KONFERENCE RÚ PRAHA

Odborný program

Aktualizovanou verzi odborného programu si můžete stáhnout zde.

Datum poslední aktualizace: 13.2.2019

PROGRAM KONFERENCE

Konference má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK dle stavovského předpisu č. 16. Bude ohodnocena kredity jako akce kontinuálního vzdělávání.
Pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí bude vydáno potvrzení o účasti. Akce je garantována Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků (POUZP) dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010

09.00 – 10.45
I. programový
Moderátoři:
10.45 – 11.15
Přestávka na kávu
11.15 – 12.30
II. programový blok
Moderátoři:
12:30
ZÁVĚR KONFERENCE
12:35
Společný oběd na závěr konference