Kongresy

78. KLINICKÁ KONFERENCE RÚ PRAHA

Registrační poplatky

Kategorie účastníků Cena
Lékař 0 Kč
Zdravotní pracovník v nelékařských profesích 0 Kč
Reprezentant firmy nad rámec plnění 450 Kč

V rámci registrace má každý předem přihlášený účastník oběd zdarma. Při registraci na místě je možné oběd dokoupit za 350 Kč.

Pravidla pro registraci

  1. Uzávěrka termínu pro on - line registraci: 14. října 2019. Registrace na místě, z kapacitních důvodů, bude možná pouze výjimečně, v řádu jednotek, do vyčerpání volných míst v konferenčním sále!
  2. Registrace na konferenci v kategoriích: lékař a člen nelékařského zdravotnického personálu je bezplatná.
  3. Registrace na konferenci v kategorii: zástupce zúčastněné firmy, nad rámec firmě potvrzených bezplatných registrací: 450 Kč (zahrnuje DPH)
  4. Registrace zástupce firmy bez účasti firmy není možná.
  5. Při registraci na místě (25. října 2019, 08.00 – 09.00 hod) je podmínkou úhrada manipulačního poplatku 150 Kč (obsahuje DPH dle platné sazby). Součásti registrace uskutečněné na místě není oběd. Takto registrovaný účastník si jej může koupit na místě za cenu 350 Kč (cena zahrnuje DPH dle platné sazby).