Kongresy

78. KLINICKÁ KONFERENCE RÚ PRAHA

Registrační formulář

Účastník
Titul
Jméno *
Příjmení *
Datum narození *
Pracoviště / společnost *
Profese
Telefon *
E-mail *
Fakturační adresa
Pracoviště / společnost
Ulice *
Město *
PSČ *
Země *
DIČ
Registrační poplatky *
Kategorie účastníků Cena
Lékař 0 Kč
Zdravotní pracovník v nelékařských profesích 0 Kč
Reprezentant firmy nad rámec plnění 450 Kč
 

V rámci registrace má každý předem přihlášený účastník oběd zdarma. Při registraci na místě je možné oběd dokoupit za 350 Kč.

Pravidla pro registraci

  1. Uzávěrka termínu pro on - line registraci: 15. října 2019. Registrace na místě, z kapacitních důvodů, bude možná pouze výjimečně, v řádu jednotek, do vyčerpání volných míst v konferenčním sále!
  2. Registrace na konferenci v kategoriích: lékař a člen nelékařského zdravotnického personálu je bezplatná.
  3. Registrace na konferenci v kategorii: zástupce zúčastněné firmy, nad rámec firmě potvrzených bezplatných registrací: 450 Kč (zahrnuje DPH)
  4. Registrace zástupce firmy bez účasti firmy není možná.
  5. Při registraci na místě (25. října 2019, 08.00 – 09.00 hod) je podmínkou úhrada manipulačního poplatku 150 Kč (obsahuje DPH dle platné sazby). Součásti registrace uskutečněné na místě není oběd. Takto registrovaný účastník si jej může koupit na místě za cenu 350 Kč (cena zahrnuje DPH dle platné sazby).

Doprovodný program
Cena Počet osob Datum
Oběd (registrace na místě a registrace reprezentantů nad rámec plnění) 350 Kč
Poznámka
Platební podmínky
Platba kreditní kartou *
Typ karty *
Číslo kreditní karty *
Doba platnosti kreditní karty *
CVV/CVC kód *
Jméno vlastníka *

Kód CVV/CVC sestává ze tří (případně čtyř) číslic na rubu karet VISA či MC.

Bankovní převod *

Údaje označené hvězdičkou * a tučně jsou povinné.

Ochrana osobních údajů ve znění Zákona č. 101/2000 Sb., a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation), ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Odesláním elektronického registračního formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného registračního formuláře (včetně jeho scan kopie) dávám souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.:

  • se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto registračním formuláři výhradně pro účel registrace na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
  • s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k mé účasti na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
  • s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k mé účasti na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (General Data Protection Regulation (GDPR), (celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů). Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení.
Beru na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu mne nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto registračního formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s.r.o.

V případě řádného vyplnění a odeslání formuláře Vám bude e-mailem doručeno automatické potvrzení. V případě, že takové potvrzení neobdržíte, kontaktujte prosím přímo organizátora této vzdělávací akce (office@congressprague.cz).