Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » 78. KLINICKÁ KONFERENCE RÚ PRAHA » Registrační pravidla a stornovací podmínky

78. KLINICKÁ KONFERENCE RÚ PRAHA

Registrační pravidla a stornovací podmínky

Registrační pravidla a stornovací podmínky

 1. Registrovat se na konferenci a objednávat související služby (konferenční oběd, apod.- dále jen související služby) z inzerované nabídky organizátora lze výlučně on-line, prostřednictvím registračního formuláře. Registrace a objednávka souvisejících služeb jsou platné okamžikem potvrzení bezplatné registrace (platí pro účastníky konference) nebo zaplacení registračního poplatku (platí pro reprezentanty firem nad rámec bezplatných registrací) a ceny za objednané související služby na účet organizátora.
 2. Účastníkovi, který se zaregistruje 25. října 2019 na místě v registračním centru konference, bude k ceně registračního poplatku účtován doplatek ve výši 150 Kč (zahrnuje DPH dle platné sazby), registrace od 25. října 2019 je považována za registraci na místě.
 3. Registrace účastníka na místě a registrace reprezentanta firmy nad rámec plnění nezahrnuje oběd 25.10.2019. Oběd je možné přikoupit za příplatek 350 Kč.
 4. Registrační průkaz je osobní a nepřenosný.

Stornovací podmínky

 1. Při zrušení registrace nebo objednávky souvisejících služeb platí následující pravidla a podmínky:
  BEZPLATNÁ REGISTRACE A REGISTRAČNÍ POPLATEK
  • Při zrušení registrace do 10. října 2019 bude účtován stornovací poplatek 150 Kč,
  • Při zrušení registrace do 23. října 2019 bude účtován stornovací poplatek ve výši 50% registračního poplatku placené registrace.
  • Při zrušení registrace 24. a 25. října 2019 bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% registračního poplatku placené registrace.
  KONFERENČNÍ OBĚD
  • Při zrušení objednávky do 23. října 2019 bude účtován stornovací poplatek ve výši 50% ceny oběda.
  • Při zrušení objednávky 24. a 25. října 2019 bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% ceny oběda.
 2. Zrušení registrace nebo objednávky souvisejících služeb musí být provedeno písemně (elektronickou poštou, faxem, poštovním doručením) na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz. Za datum zrušení registrace či objednaných souvisejících služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění organizátorovi.
 3. Organizátor je oprávněn v případě zrušení registrace nebo objednávky souvisejících služeb podle těchto stornovacích podmínek vyúčtovat příslušný stornovací poplatek proti uhrazené ceně registrace a ceny objednaných souvisejících služeb. Vypořádání uhrazených záloh provede organizátor po skončení konference nejpozději do 14 dnů.