Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » 79. KLINICKÁ KONFERENCE RÚ PRAHA 2020 » Odborný program

79. KLINICKÁ KONFERENCE RÚ PRAHA 2020

Odborný program

Stáhněte si aktuální verzi odborného programu konference ZDE.

Datum poslední aktualizace: 26.3.2020

Odborný program 79. klinické konference je připravovánen ve spolupráci s Revmatologickým ústavem, Praha, ČLK a POUZP a je zveřejněn na web stránkách konference, www.revmatologicka-spolecnost.cz/79kk2020 a na portálu organizátora www.congressprague.cz/79kk2020.

Certifikace
Účast na konferenci je zařazena do systému kontinuálního vzdělávání a garantována ČLK. Pasivní a aktivní účast bude v lékařské sekci (včetně zahraničních účastníků) ohodnocena příslušným počtem kreditů s platností pro země EU. Účast zdravotnických pracovníků v nelékařských profesích je hodnocena jako součást osobního vzdělávání (POUZP). Účastníkům bude vystaveno potvrzení o účasti.

PROGRAM KONFERENCE

08.00 – 09.00 Registrace účastníků
Občerstvení s kávou před zahájením programu

09.00 – 10.45 I. část
ČASNÁ DIAGNOSTIKA A PROGNÓZA

ČASNÁ DIAGNOSTIKA REVMATOIDNÍ ARTRITIDY, PROGNOSTICKÉ FAKTORY
(15 min.) Filková Mária, Revmatologický ústav, Praha
HODNOCENÍ AKTIVITY A PROGRESE REVMATOIDNÍ ARTRITIDY
(15 min.) Mann Heřman, Revmatologický ústav, Praha
STRATEGIE LÉČBY
OPTIMALIZACE LÉČBY MTX
(15 min.) Pavelka Karel, Revmatologický ústav, Praha
POSTAVENÍ GLUKOKORTIKOIDŮ V SOUČASNÉM ALGORITMU LÉČBY REVMATOIDNÍ ARTRITIDY
(15 min.) Olejárová Marta, Revmatologický ústav, Praha
BIOLOGICKÉ LÉKY V LÉČBĚ REVMATOIDNÍ ARTRITIDY
(15 min.) Vencovský Jiří, Revmatologický ústav, Praha
MALÉ MOLEKULY S VELKÝMI CÍLI V TERAPII REVMATOIDNÍ ARTRITIDY
(15 min.) Ciferská Hana, Revmatologický, Praha
TREAT TO TARGET V BĚŽNÉ KLINICKÉ PRAXI – JE TO REÁLNÝ CÍL?
(15 min.) Závada Jakub, Revmatologický ústav, Praha
 
 
10.45 – 11.15 Přestávka na kávu
 
 
11.15 – 12.30 II. část
ZVLÁŠTNÍ SITUACE V LÉČBĚ RA

 
KOMORBIDITY
(15 min.) Tomčík Michal, Revmatologický ústav, Praha
PERIOPERAČNÍ LÉČBA
(15 min.) Šedová Liliana, Revmatologický ústav, Praha
OČKOVÁNÍ PACIENTŮ S REVMATICKÝM ONEMOCNĚNÍM
(15 min.) Kryštůfková Olga, Revmatologický ústav, Praha
TĚHOTENSTVÍ A LAKTACE
(15 min.) Tegzová Dana, Revmatologický ústav, Praha
VÝHLEDY LÉČBY REVMATOIDNÍ ARTRITIDY DO BUDOUCNA
(15 min.) Šenolt Ladislav, Revmatologický ústav, Praha

 
12:30 ZÁVĚR KONFERENCE Karel Pavelka

 

12.35 Společný oběd na závěr konference