Kongresy

79. KLINICKÁ KONFERENCE RÚ PRAHA 2020

Registrační poplatky

Kategorie účastníků Období I
Lékař 0 Kč
Zdravotní pracovník v nelékařských profesích 0 Kč
Reprezentant firmy v rámci plnění 0 Kč
Reprezentant firmy nad rámec plnění 450 Kč

PRAVIDLA PRO REGISTRACI

  1. Uzávěrka termínu pro on - line registraci: 10. listopadu 2020. Registrace na místě, z kapacitních důvodů, bude možná pouze výjimečně, v řádu jednotek, do vyčerpání volných míst v konferenčním sále!
  2. On – line registrace na konferenci v kategoriích: lékař a člen nelékařského zdravotnického personálu je bezplatná.
  3. Registrační poplatek v kategorii: zástupce zúčastněné firmy, nad rámec firmě potvrzených bezplatných registrací je 450 Kč (zahrnuje DPH)
  4. Registrace zástupce firmy bez účasti firmy není možná.
  5. Při registraci na místě (20. listopadu 2020, 08.00 – 09.00 hod) je podmínkou úhrada manipulačního poplatku 150 Kč (obsahuje DPH dle platné sazby). Součásti registrace uskutečněné na místě není oběd. Takto registrovaný účastník si jej může koupit na místě za cenu 300 Kč (cena zahrnuje DPH dle platné sazby).