Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » 79. KLINICKÁ KONFERENCE RÚ PRAHA 2020 » Registrační pravidla a stornovací podmínky

79. KLINICKÁ KONFERENCE RÚ PRAHA 2020

Registrační pravidla a stornovací podmínky

 1. Registrace na konferenci je pro lékaře, zdravotnický personál v nelékařských profesích a jmenovité reprezentanty zúčastněných firem (v rámci potvrzených počtů bezplatných registrací), bezplatná.
 2. Tato registrační pravidla a stornovací podmínky platí pro reprezentanty zúčastněných firem registrované nad rámec potvrzených bezplatných registrací.
 3. Registrovat se na konferenci lze výlučně on-line, prostřednictvím registračního formuláře. Registrace je (v případě registrace nad rámec potvrzených bezplatných registrací) platná okamžikem zaplacení registračního poplatku na účet organizátora.
 4. Účastníkovi, který se zaregistruje 20. listopadu 2020 na místě v registračním centru konference, bude k ceně registračního poplatku účtován doplatek ve výši 150 Kč.
 5. Registrační průkaz je osobní a nepřenosný.

Stornovací podmínky

 1. Při zrušení placené registrace platí následující pravidla a podmínky: REGISTRAČNÍ POPLATEK
  • Při zrušení registrace do 1. listopadu 2020 bude účtován stornovací poplatek 150 Kč,
  • Při zrušení registrace do 15. listopadu 2020 bude účtován stornovací poplatek ve výši 50% registračního poplatku.
  • Při zrušení registrace 16. listopadu 2020 a později bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% registračního poplatku.
 2. Zrušení registrace musí být provedeno písemně (elektronickou poštou, faxem, poštovním doručením) na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz. Za datum zrušení registrace se považuje datum doručení písemného vyrozumění organizátorovi.
 3. Organizátor je oprávněn (v případě zrušení registrace), podle těchto stornovacích podmínek, vyúčtovat příslušný stornovací poplatek proti uhrazené ceně registrace. Vypořádání uhrazených záloh provede organizátor po skončení konference nejpozději do 14 dnů.