Kongresy

79. KLINICKÁ KONFERENCE RÚ PRAHA 2021

Místo konání

Kongresové centrum – Masarykova kolej ČVUT Praha
Thákurova 1
160 41, Praha 6