Kongresy

79. KLINICKÁ KONFERENCE RÚ PRAHA 2021

Odborný program

Aktuální odborný program 79. klinické konference RÚ Praha 2021 je ke stažení zde.

Vědecký sekretář a koordinátor vědeckého programu sjezdu

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
+420 234 075 244,
pavelka@revma.cz

Hlavní programová témata

  • Časná diagnostika a prognóza revmatoidní artritidy
  • Strategie léčby revmatoidní artritidy
  • Zvláštní situace v léčbě revmatoidní artritidy

Certifikace

Účast na konferenci je zařazena do systému kontinuálního vzdělávání a garantována ČLK. Pasivní a aktivní účast bude v lékařské sekci (včetně zahraničních účastníků) ohodnocena příslušným počtem kreditů s platností pro země EU. Účast zdravotnických pracovníků v nelékařských profesích je hodnocena jako součást osobního vzdělávání (POUZP). Účastníkům bude vystaveno potvrzení o účasti.