Kongresy

79. KLINICKÁ KONFERENCE RÚ PRAHA 2021

Pořadatel

Česká revmatologická společnost ČLS JEP - organizační složka ČLS JEP,
za podpory partnerů

Organizátor

Congress Prague, spol. s r.o.
Na Celné 826/8,
150 00 Praha 5
www.congressprague.cz

Odpovědný zástupce za organizační zajištění kongresu:
Petra Skalová
Tel.: 774 923 353
petra.skalova@congressprague.cz

Koordinátor pro partnery a vystavovatele
(farmaceutické společnosti):

Petra Vaňoučková
Tel.:+420 724 488 565
petra.vanouckova@congressprague.cz

Koordinátor pro registrace a ubytování:
Silvie Krejsková
Tel.:+420 775 948 924
silvie.krejskova@congressprague.cz

>