Kongresy

79. KLINICKÁ KONFERENCE RÚ PRAHA 2021

Registrační poplatky

Kategorie účastníků Platba přijatá do 31.10.2021(1)
Lékař 0 Kč
Zdravotní pracovník v nelékařských profesích 0 Kč
Reprezentant firmy v rámci plnění 0 Kč
Reprezentant firmy nad rámec plnění(2) 450 Kč


Registrační poplatky
(1) Zaregistrovat se na místě bude možné zcela výjimečně, pouze v případě, že kapacita kongresového centra nebude vyčerpána. Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 200 Kč. Součásti registrace uskutečněné na místě není oběd. Takto registrovaný účastník si jej může koupit na místě za cenu 300 Kč (cena zahrnuje DPH dle platné sazby).
(2) Registrace v kategorii reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.