Kongresy

80. KLINICKÁ KONFERENCE RÚ PRAHA

Pořadatel

Česká revmatologická společnost ČLS JEP - organizační složka ČLS JEP,
za podpory partnerů

Profesionální organizátor / Sekretariát pro organizaci

ORGANIZACE KONFERENCE | Congress Prague
Odpovědný zástupce za organizační zajištění konference:
JUDr. Pavel Revický,
GSM: 724 264 870
e-mail: pavel.revicky(zavinac)congressprague.cz

Registrace a služby:
Iveta Pojmonová,
241 445 815
e-mail: iveta.pojmonova(zavinac)congressprague.cz