Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » 82. klinická konference RÚ, Praha » Registrační pravidla a stornovací podmínky

82. klinická konference RÚ, Praha

Registrační pravidla a stornovací podmínky

 

  1. Registrovat se na kongres a objednávat související služby (hotelové ubytování, vstupenky, kongresový oběd apod.- dále jen související služby) z inzerované nabídky organizátora lze výlučně on-line, prostřednictvím registračního formuláře. Registrace a objednávka souvisejících služeb jsou platné okamžikem zaplacení registračního poplatku a ceny za objednané související služby na účet organizátora.
  2. Účastníkovi, který se zaregistruje 31. března 2023 na místě v registračním centru kongresu, bude k ceně registračního poplatku účtován doplatek ve výši 200 Kč, registrace 30. března 2023 a později je považována za registraci na místě.
  3. Registrační průkaz je osobní a nepřenosný. 

  • Zrušení registrace musí být provedeno písemně (elektronickou poštou, poštovním doručením) na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Na Celné 826/8, 150 00 Praha 5, e-mail: office@congressprague.cz. Za datum zrušení registrace se považuje datum doručení písemného vyrozumění organizátorovi.