Kongresy

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2018 B1

Odborný program

Upozornění

Část B1 Akademie ČHS 2018 se koná jako edukační seminář KLINICKÁ HEPATOLOGIE 2018. Aby bylo účastníkovi edukačního semináře KLINICKÁ HEPATOLOGIE 2018 současně potvrzeno absolvování část B1 Akademie ČHS 2018, je nezbytné se k účasti na B1 Akademie ČHS zaregistrovat prostřednictvím tohoto registračního formuláře. Účast v části B1 Akademie ČHS 2018 bude zaregistrovanému zájemci potvrzená jako bezplatná. Rozhodující pro přijetí registračního formuláře B1 Akademie ČHS 2018 je omezený počet míst, stanovený pořadatelem – Českou hepatologickou společnosti ČHS.

Registrace je považována za platnou okamžikem připsání platby za objednané služby na účet organizátora.(týká se pouze objednaných placených služeb)

Stáhněte si PDF soubor s odborným programem.

Navigace kongresu

ORGANIZACE


PROGRAM


ÚČASTNÍCI


OSTATNÍ INFORMACE