Kongresy

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2018 B1

Registrační poplatky

Kategorie účastníků Cena registrace
Nečlen ČHS ČLS JEP 0 Kč
Člen ČHS ČLS JEP 0 Kč

Registrační poplatek zahrnuje

 • registrační průkaz
 • materiály B1 Akademie ČHS 2018
 • vstup na odborný program
 • sborník B1 Akademie ČHS 201
 • certifikát s kredity

Úhrada nákladů účasti v B1 Akademii ČHS 2018 zahrnuje

 • hotelové ubytování
 • občerstvení, oběd a večeři dle programu B1 Akademie ČHS 2018, ostatní účastnické náklady, DPH dle platné sazby

Pravidla pro registraci

 1. Registrace na seminář je pro lékaře bezplatná.
 2. Pro mimopražské lékaře je zajištěné hotelové ubytování (na náklady semináře), v hotelu Rezidence Emmy. Vzhledem k limitované kapacitě je nezbytné si ubytování (v rámci on-line registrace) objednat co nejdříve. Po vyčerpání limitované kapacity ubytování v Rezidenci Emmy bude možné dalším zájemcům zajistit pouze placené hotelové ubytování.

Registrace

Výlučně on-line
Pro registraci, objednávání dalších služeb a další komunikaci s organizátorem B1 Akademie ČHS 2018 použivejte výhradně on-line komunikaci prostřednictvím adresy www.congressprague.cz/academie2018/b1., kde jsou Vám k dispozici vždy aktuální a komplexní informace. Závazná pravidla pro účast, stornovací a platební podmínky najdete na www.congressprague.cz/academie2018/b1.

Manuál pro registraci a platby

 • vyplněný registrační formulář odešlete organizátorovi
 • po doručení formuláře registraci obratem zpracujeme
 • na elektronickou adresu obdržíte doklad – výzvu k úhradě (obsahuje nezbytné údaje k provedení platby)
 • registrace je platná dnem připsání Vaši platby na účet organizátora
 • přijatá registrace je platná pro B1 Akademie ČHS 2018

Upozornění
Registrace je považována za platnou okamžikem připsání platby za objednané služby na účet organizátora.

Navigace kongresu

ORGANIZACE


PROGRAM


ÚČASTNÍCI


OSTATNÍ INFORMACE