Kongresy

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2018 B1

Registrační formulář

Účastník
Titul
Jméno *
Příjmení *
Datum narození *
Pracoviště / společnost *
Profese
Ulice *
Město *
PSČ *
Země *
DIČ
Telefon *
E-mail *
Je kontaktní adresa shodná s fakturační?
Fakturační adresa
Pracoviště / společnost *
Ulice *
Město *
PSČ *
Země *
IČ *
DIČ
Registrační poplatky *
Kategorie účastníků Cena registrace
Nečlen ČHS ČLS JEP 0 Kč
Člen ČHS ČLS JEP 0 Kč
 

Rezervace hotelového ubytování
Rezidence Emmy ****
TypCena / osoba a nocPočet osob
Single Standard 1450 Kč
Double Standard 960 Kč

poznámka

příjezd odjezd


Ve vícelůžkových pokojích je třeba uhradit všechna lůžka. Proto vždy uvádějte jméno spolubydlícího.
Pokud jména uvedena nebudou, bude automaticky účtován poplatek za všechna lůžka v pokoji.

Platební podmínky
Platba kreditní kartou *
Typ karty *
Číslo kreditní karty *
Doba platnosti kreditní karty *
CVV/CVC kód *
Jméno vlastníka *

Kód CVV/CVC sestává ze tří (případně čtyř) číslic na rubu karet VISA či MC.

Bankovní převod *

Údaje označené hvězdičkou * a tučně jsou povinné.

Odesláním tohoto elektronického registračního formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného registračního formuláře (včetně jeho scan kopie) dávám souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o., se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto registračním formuláři výhradně pro účel registrace na této vzdělávací akci, rozesílání informací o této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o., řešení a vypořádání dalších objednávek, plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k účasti na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o., to vše v rámci Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení. Beru na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu mne nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto registračního formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s.r.o.

V případě řádného vyplnění a odeslání formuláře Vám bude e-mailem doručeno automatické potvrzení. V případě, ľe takové potvrzení neobdrľíte, kontaktujte prosím přímo organizátora konference (office@congressprague.cz).