Kongresy

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2018 B3

Místo konání

IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze,
Praha