Kongresy

Akademie České hepatologické společnosti ČLS JEP 2017

Místo konání

B1: 24. - 25. března 2017
Interní klinika 1. LF UK a ÚV Praha, Vzdělávací centrum UVN, budova F, vchod F2, učebna B, 2. poschodí

B2: 23. - 24. června 2017
IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie VFN Praha

B3: 22. - 23. září 2017
IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4, Kongresové centrum IKEM – učebna č.2, 3.poschodí.