Kongresy

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2019 B1

Místo konání

II. interní gastroenterologická klinika FN a LF UK Hradec Králové.