Kongresy

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2019 B2

Důležité termíny

Registrace přihlášek do všech šesti bloků Akademie ČHS 2019 bude ukončena 1. března 2019, při naplnění kapacity dříve.
Do 2. března 2019 - Zrušit účast v celém ročníku Akademie 2019, se zárukou vrácení registračního poplatku bude možné do 2. března 2019, při zrušení po tomto termínu už zaplacený registrační poplatek vrácen nebude.

Kdo se může Akademie ČHS zúčastnit

Akademie ČHS je určena pro lékaře. Účast v roce 2019 není omezena žádným oborovým, kvalifikačním či věkovým kritériem. Počet účastníků v každém bloku Akademie ČHS 2019 určuje odborný garant.

Předpokladem je podání elektronické přihlášky do Akademie ČHS 2019, podané prostřednictvím on-line registračního formuláře dostupného na www.ces-hep.cz. Podmínkou přijetí přihlášky je zaplacení registračního poplatku.

Účastník Akademie ČHS 2019 – člen ČHS nejpozději k 1.1.2019 – Podmínkou přijetí je uhrazení registračního poplatku 3.000 Kč za šest bloků Akademie 2019 nebo 1.000 Kč za každý jednotlivý blok Akademie 2019. Ostatní náklady účasti v Akademii ČHS 2019 mu budou hrazeny z prostředků NF ČHS ČLS JEP.

Účastník Akademie ČHS 2019 – nečlen ČHS - Podmínkou přijetí je uhrazení registračního poplatku 3.000 Kč za šest bloků Akademie 2019 nebo 1.000 Kč za každý jednotlivý blok Akademie 2019 a uhrazení souhrnné průměrné ceny dalších služeb souvisejících s účastí v Akademii ČHS 2019 ve výši 6.000 Kč za šest bloků Akademie 2019 nebo 1.000 Kč za každý jednotlivý blok Akademie 2019.

Součástí registračního poplatku je DPH ve výši platné sazby.
Součástí ceny ostatních služeb je DPH ve výši platné sazby.

Elektronickou přihlášku do všech šesti bloků Akademie ČHS 2019 bude možné vyplnit a odeslat zde, od 15. ledna 2018.
Vzhledem ke kapacitně limitovanému počtu frekventantů v ročníku Akademie ČHS 2019 (orientačně maximálně 15 míst) budou přihlášky frekventantů přijímány v pořadí podle data doručení. Při souběhu doručených přihlášek bude rozhodovat kolegium Akademie ČHS.
Registrace přihlášek do všech šesti bloků Akademie ČHS 2019 bude ukončena 1. března 2019, při naplnění kapacity dříve.
Elektronickou přihlášku do jednotlivého bloku akademie 2019 2019 je nezbytné odeslat nejpozději 5 dnů před termínem konání bloku zde. Přijetí je limitováno počtem účastníků v každém bloku Akademie ČHS. Přijetí do ročníku Akademie ČHS 2019, nebo přijetí do vybraného bloku Akademie ČHS 2019 bude každému frekventantovi písemně potvrzeno a současně obdrží od organizátora Akademie ČHS všechny další potřebné informace a instrukce. Registrace a přijetí do Akademie ČHS 2019 je platné zaplacením registračního poplatku a souvisejících paušálních nákladů. Zrušit účast v celém ročníku Akademie 2019, se zárukou vrácení registračního poplatku bude možné do 2. března 2019, při zrušení po tomto termínu už zaplacený registrační poplatek vrácen nebude.
Zrušit účast v jednotlivém bloku Akademie 2019 se zárukou vrácení registračního poplatku bude možné nejpozději 5 dnů před začátkem bloku, při zrušení po tomto termínu už zaplacený registrační poplatek vrácen nebude.