Kongresy

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2019 B3

Místo konání

IV. interní klinika 1.LF UK a VFN v Praze