Kongresy

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2019 B5

Místo konání

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, Pekařská 53, 656 91 Brno
Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, Pekařská 53, 656 91 Brno


Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno