Kongresy

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2019 B5

Pořadatel

Pořadatel Akademie ČHS 2019

Česká hepatologická společnost ČLS JEP
a
Nadační fond ČHS

Pořadatel Akademie ČHS 2019, části B5

Klinika infekčních chorob LF MU
a
FN Brno
a
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

Organizátor

Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4
Odpovědný zástupce za organizační zajištění semináře:
Pavel Revický, GSM: 724 264 870, e-mail: pavel.revicky(zavinac)congressprague.cz ,
Koordinátor pro organizaci a služby: Veronika Lounová, veronika.lounova(zavinac)congressprague.cz