Kongresy

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2020 B1

Objednávkový formulář pro inzerci a doprovodnou výstavu

V souladu s obchodními podmínkami závazně objednáváme následující presentace v rámci AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2020 B1 (prosím vyplňte příslušná pole).

Zadání inzerce
REKLAMA V RÁMCI INTERNETOVÉ PREZENTACE AKADEMIE ČHS 2020

parametry pro dodání elektronických podkladů: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB
termín: reklamu lze objednat kdykoliv do termínu kongresu, reklama bude zveřejněna do 24 hodin od doručení objednávky a podkladů, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost.

Cena Počet Poznámka
úvodní stránka ČHS 2020, dynamický řádkový banner s aktivním linkem na web zadaný objednavatelem
15000 Kč
REKLAMA V RÁMCI TIŠTĚNÉHO SYLABUSU PŘEDNÁŠEK AKADEMIE ČHS 2020

parametry pro dodání elektronických podkladů: formát A5, A6, barva; CMYK, 300 dpi, fonty převedené do křivek, 5 mm na spad
termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 1. února 2020

Cena Počet Poznámka
vnitřní stránka (A6: 148 x 105 mm, orientace na šířku)
15000 Kč
vnitřní stránka (A5: 148 x 210 mm)
25000 Kč
PLOCHA PRO REKLAMNÍ BANNER V RÁMCI AKADEMIE ČHS 2020, DISTRIBUCE REKLAMNÍCH MATERIÁLŮ

termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 1. února 2020

Cena Počet Poznámka
plocha pro umístění reklamního banneru v prostoru registrace, plocha banneru max. 2 m2
15000 Kč
plocha pro umístění reklamního banneru v kongresovém sále

plocha banneru: max. 2 m2

25000 Kč
distribuce dodaných tištěných materiálů účastníkům konference

parametry a pravidla: formát A4, max. 5 listů;

5000 Kč

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby.

Kontaktní údaje
Název společnosti *
Sídlo *
Adresa
Registrace
Telefon *
Fax
E-mail *
IČ *
Bankovní spojení *

Údaje označené hvězdičkou * a tučně jsou povinné.

Ochrana osobních údajů ve znění Zákona č. 101/2000 Sb., a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, (General Data Protection Regulation) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Odesláním tohoto elektronického objednávkového formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného objednávkového formuláře (včetně jeho scan kopie) dávám souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.,:

  • se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto objednávkovém formuláři výhradně pro účely účasti a prezentace objednatele na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
  • s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k  účasti objednatele na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
  • s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (General Data Protection Regulation (GDPR), (celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů). Tento souhlas může objednatel kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení.

Objednatel současně bre na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu objednatele nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto objednávkového formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s.r.o.

V případě řádného vyplnění a odeslání formuláře Vám bude e-mailem doručeno automatické potvrzení. V případě, že takové potvrzení neobdržíte, kontaktujte prosím přímo organizátora této vzdělávací akce (office@congressprague.cz).