Kongresy

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2020 B1

Registrační poplatky

Kategorie účastníků Cena
Člen ČHS | registrace B1-B5 2500 Kč
Nečlen ČHS | registrace B1-B5 2500 Kč
Nečlen ČHS | ostatní náklady za B1-B5 5000 Kč
Člen ČHS | registrace B1 500 Kč
Nečlen ČHS | registrace B1 500 Kč
Nečlen ČHS | ostatní náklady za B1 1000 Kč
Přednášející 0 Kč
Reprezentant firmy 0 Kč

Registrační poplatek zahrnuje

 • registrační průkaz
 • materiály B1 Akademie ČHS 2020
 • vstup na odborný program
 • sborník B1 Akademie ČHS 2020
 • certifikát s kredity

Úhrada nákladů účasti v B1 Akademii ČHS 2020 zahrnuje

 • hotelové ubytování (jedno lůžko ve dvojlůžkovém pokoji)
 • občerstvení, oběd a večeři dle programu B1 Akademie ČHS 2020, ostatní účastnické náklady, DPH dle platné sazby

Registrace

Výlučně on-line
Pro registraci, objednávání dalších služeb a další komunikaci s organizátorem B1 Akademie ČHS 2020 použivejte výhradně on-line komunikaci prostřednictvím adresy www.congressprague.cz/akademie2020b1., kde jsou Vám k dispozici vždy aktuální a komplexní informace. Závazná pravidla pro účast, stornovací a platební podmínky najdete na www.congressprague.cz/akademie2020b1.

Manuál pro registraci a platby

 • vyplněný registrační formulář odešlete organizátorovi
 • po doručení formuláře registraci obratem zpracujeme
 • na elektronickou adresu obdržíte doklad - výzvu k úhradě (obsahuje nezbytné údaje k provedení platby)
 • registrace je platná dnem připsání Vaši platby na účet organizátora
 • přijatá registrace je platná pro B1 Akademie ČHS 2020

Upozornění
Registrace je považována za platnou okamžikem připsání platby za objednané služby na účet organizátora.