Kongresy

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2020 B3

Místo konání

IV. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Praha