Kongresy

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2020 B3

Pořadatel

Česká hepatologická společnost ČLS JEP,
a Nadační fond ČHS a IV. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Organizátor

Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4
Odpovědný zástupce za organizační zajištění semináře:
Pavel Revický, GSM: 724 264 870, e-mail: pavel.revicky(zavinac)congressprague.cz ,
Koordinátor pro organizaci a ubytování: Veronika Lounová, veronika.lounova(zavinac)congressprague.cz