Kongresy

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2020 B4

Důležité termíny

Do 25. srpna 2020 – konečný termín pro doručení registračního formuláře organizátorovi B4 Akademie ČHS 2020, uzávěrka přihlášek.

Kdo se může Akademie ČHS zúčastnit

Akademie ČHS je určena pro lékaře. Účast v roce 2020 není omezena žádným oborovým, kvalifikačním či věkovým kritériem. Počet účastníků v každém bloku Akademie ČHS 2020 určuje odborný garant.

Předpokladem je podání elektronické přihlášky do Akademie ČHS 2020, podané prostřednictvím on-line registračního formuláře dostupného na www.ces-hep.cz. Podmínkou přijetí přihlášky je zaplacení registračního poplatku.

Účastník Akademie ČHS 2020 - člen ČHS ČLS JEP
Podmínkou přijetí je uhrazení registračního poplatku 2.500 Kč za pět bloků Akademie 2020 nebo 500 Kč za každý jednotlivý blok Akademie 2020. Ostatní náklady účasti v Akademii ČHS 2020 mu budou hrazeny z prostředků NF ČHS ČLS JEP.

Účastník Akademie ČHS 2020 - nečlen ČHS
Podmínkou přijetí je uhrazení registračního poplatku 2.500 Kč za bloků Akademie 2020 nebo 500 Kč za každý jednotlivý blok Akademie 2020 a uhrazení souhrnné průměrné ceny dalších služeb souvisejících s účastí v Akademii ČHS 2020 ve výši 5.000 Kč za pět bloků Akademie 2020 nebo 1.000 Kč za každý jednotlivý blok Akademie 2020.

Součástí registračního poplatku a ostatních služeb je DPH ve výši platné sazby.

Elektronickou přihlášku do jednotlivého bloku akademie 2020 je nezbytné odeslat nejpozději 5 dnů před termínem konání bloku zde. Přijetí je limitováno počtem účastníků v každém bloku Akademie ČHS. Přijetí do ročníku Akademie ČHS 2020, nebo přijetí do vybraného bloku Akademie ČHS 2020 bude každému frekventantovi písemně potvrzeno a současně obdrží od organizátora Akademie ČHS všechny další potřebné informace a instrukce. Registrace a přijetí do Akademie ČHS 2020 je platné zaplacením registračního poplatku a souvisejících paušálních nákladů. Zrušit účast v celém ročníku Akademie 2020, se zárukou vrácení registračního poplatku bude možné do 20. února 2020, při zrušení po tomto termínu už zaplacený registrační poplatek vrácen nebude.
Zrušit účast v jednotlivém bloku Akademie 2020 se zárukou vrácení registračního poplatku bude možné nejpozději 5 dnů před začátkem bloku, při zrušení po tomto termínu už zaplacený registrační poplatek vrácen nebude.