Kongresy

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2020 B4

Odborný program

Aktuální verzi odborného programu si stáhněte ve formátu pdf ZDE.

Datum poslední aktualizace: 26. srpna 2020

TÉMA: Infekční onemocnění jater. Transplantace jater.

 

Odborní garanti:
Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
, Klinika infekčních chorob, FN Brno, husa.petr@fnbrno.cz
MUDr. Libuše Husová, Ph.D., Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, libhus@cktch.cz.