Kongresy

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2020 B4

Odborný program

Odborný program vzdělávací akce bude zveřejněn zde do 15. července 2020.

TÉMA: Infekční onemocnění jater. Transplantace jater.

Odborní garanti:
Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
, Klinika infekčních chorob, FN Brno, husa.petr(zavinac)fnbrno.cz
MUDr. Libuše Husová, Ph.D., Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, libhus(zavinac)cktch.cz.