Kongresy

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2020 B5

Důležité termíny

Kdo se může Akademie ČHS zúčastnit

Akademie ČHS je určena pro lékaře. Účast v roce 2020 není omezena žádným oborovým, kvalifikačním či věkovým kritériem. Počet účastníků v každém bloku Akademie ČHS 2020 určuje odborný garant.

Předpokladem je podání elektronické přihlášky do Akademie ČHS 2020, podané prostřednictvím on-line registračního formuláře dostupného na www.ces-hep.cz. Podmínkou přijetí přihlášky je zaplacení registračního poplatku.

Účastník Akademie ČHS 2020 - člen ČHS ČLS JEP
Podmínkou přijetí je uhrazení registračního poplatku 2.500 Kč za pět bloků Akademie 2020 nebo 500 Kč za každý jednotlivý blok Akademie 2020. Ostatní náklady účasti v Akademii ČHS 2020 mu budou hrazeny z prostředků NF ČHS ČLS JEP.

Účastník Akademie ČHS 2020 - nečlen ČHS
Podmínkou přijetí je uhrazení registračního poplatku 2.500 Kč za bloků Akademie 2020 nebo 500 Kč za každý jednotlivý blok Akademie 2020 a uhrazení souhrnné průměrné ceny dalších služeb souvisejících s účastí v Akademii ČHS 2020 ve výši 5.000 Kč za pět bloků Akademie 2020 nebo 1.000 Kč za každý jednotlivý blok Akademie 2020.

Součástí registračního poplatku a ostatních služeb je DPH ve výši platné sazby.

Elektronickou přihlášku do všech pěti bloků Akademie ČHS 2020 bude možné vyplnit a odeslat zde, od 15. ledna 2020.
Vzhledem ke kapacitně limitovanému počtu frekventantů v ročníku Akademie ČHS 2020 (orientačně maximálně 15 míst) budou přihlášky frekventantů přijímány v pořadí podle data doručení. Při souběhu doručených přihlášek bude rozhodovat kolegium Akademie ČHS.
Registrace přihlášek do všech pěti bloků Akademie ČHS 2020 bude ukončena 17. února 2020, při naplnění kapacity dříve.
Elektronickou přihlášku do jednotlivého bloku akademie 2020 je nezbytné odeslat nejpozději 5 dnů před termínem konání bloku zde. Přijetí je limitováno počtem účastníků v každém bloku Akademie ČHS. Přijetí do ročníku Akademie ČHS 2020, nebo přijetí do vybraného bloku Akademie ČHS 2020 bude každému frekventantovi písemně potvrzeno a současně obdrží od organizátora Akademie ČHS všechny další potřebné informace a instrukce. Registrace a přijetí do Akademie ČHS 2020 je platné zaplacením registračního poplatku a souvisejících paušálních nákladů. Zrušit účast v celém ročníku Akademie 2020, se zárukou vrácení registračního poplatku bude možné do 20. února 2020, při zrušení po tomto termínu už zaplacený registrační poplatek vrácen nebude.
Zrušit účast v jednotlivém bloku Akademie 2020 se zárukou vrácení registračního poplatku bude možné nejpozději 5 dnů před začátkem bloku, při zrušení po tomto termínu už zaplacený registrační poplatek vrácen nebude.