Kongresy

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2020 B5

Místo konání

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha,
Praha