Kongresy

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2021

Místo konání

B1| Praha | IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Přesnou adresu místa konání naleznete ZDE.

 

B2| Hradec Králové | Fakultní nemocnice Hradec Králové

Přesnou adresu místa konání naleznete ZDE.

 

B3| Brno |CKTCH a Klinika infekčních chorob LF MU a FN

Přesnou adresu místa konání (CKTCH) naleznete ZDE.

Přesnou adresu místa konání naleznete ZDE.

 

B4| Praha | Klinika hepatogastroenterologie, IKEM

Přesnou adresu místa konání naleznete ZDE.

 

B5| Praha| Interní klinika 1. LF UK a ÚVN

Přesnou adresu místa konání naleznete ZDE.