Kongresy

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2021

Pořadatel

Česká hepatologická společnost ČLS JEP

Organizátor

Congress Prague
Na Celné 826/8
150 00 Praha 5
E-mail: office@congressprague.cz

Odpovědný zástupce za organizační zajištění kongresu:
Petra Skalová
Tel.: 774 923 353
petra.skalova@congressprague.cz

Koordinátor pro partnery a vystavovatele
(farmaceutické společnosti): 

Lucie Vančurová
Tel.: 606 733 489
lucie.vancurova@congressprague.cz

Koordinátor pro registrace a ubytování:
Silvie Krejsková
Tel.: 241 445 759
silvie.krejskova@congressprague.cz