Kongresy

Biologická terapie idiopatických střevních zánětů v roce 2008

Odborný program

Koordinátor odborného programu

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
Tel.: 234 770 299
E-mail: milan.lukas@email.cz

Hlavní motto

Správný lék v pravou chvíli a pro nejvhodnějšího pacienta.

Odborný program

Interaktivní seminář s živými endoskopickými přenosy, rozborem kazuistik a s účastí mezinárodního experta, prof. Gerta Van Assche, s názvem: Biologická terapie idiopatických střevních zánětů v roce 2008. Seminář je určen pro lékaře z oboru gastroenterologie a příbuzných oborů.

Program semináře

(s výhradou průběžných změn a úprav)

08.00
Registrace
Občerstvení s kávou před zahájením programu
09.30
State of the art lecture
Biologická terapie IBD současný stav (45 min.)
10.15
Rozbor případů s živými endoskopickými přenosy (90 min.)
  • CN komplikovaná komplexními perianálními píštělemi
  • CN po aplikaci třech biologických preparátů
  • CN a syndrom krátkého střeva
  • CN a „bridge“ terapie

11.45
Občerstvení s kávou
12.05
State of the art lecture
Komplikace imunosupresivní a biologické terapie a jejich prevence
(45 min.)
12.50
Rozbor případu s živými endoskopickými přenosy (90 min.)
  • UC s kortikodependentním průběhem
  • UC u dětského pacienta
  • UC s pseudofulminantním průběhem
  • UC před chirurgickou léčbou
14.20
Jak to bylo u Waterloo aneb co stálo v pozadí císařovy prohry. Historická fakta z pohledu gastroenterologa. (25 min.)
14.45
Společný oběd na závěr semináře


Sponzorská účast, inzerce, reklama a doprovodná výstava firem

Nabídka možností, podrobné informace a pravidla pro sponzoring, inzerci, reklamu a doprovodnou výstavu včetně on-line objednávkového formuláře jsou zveřejněny na těchto stránkách pod navigacemi Sponzoring a Doprovodná výstava
Pozvané firmy je obdrží souběžně od organizátora akce.

Audiovizuální technika

Organizátor semináře zajistí projekční techniku včetně kvalifikované obsluhy pro všechny prezentace podle programu a následujících parametrů. Přijímány boudou pouze prezentace určené pro platformu Windows. MacOS, Linux a jiné platformy nebudou akceptovány. Prezentace jsou přípustné pouze ve formátu Microsoft Powerpoint (2000, XP, 2003), ve kterých mohou být vloženy video sekvence (pouze .avi a .mpeg). V případě použití nestandardního kodeku je potřeba přinést s sebou tento kodek na přenosovém médiu, aby bylo možné prezentaci na místě přehrát. Videosekvence lze přehrávat i samostatně. Jsou přijímány i Flash prezentace a animace, které jsou nastaveny pro zobrazení ve fullscreen. Prezentace se předávají buď na CD/DVD nebo USB klíčích. Nebudou akceptovány diskety. Speciální požadavky je nezbytné uplatnit v dostatečném předstihu u organizátora akce (odpovědný zástupce Congress Prague ve věcech audiovizuální techniky:
Martin Váňa, GSM: +420 724 110 157)