Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » Neslyšící a jejich kultura » Inzerce a doprovodná výstava

Neslyšící a jejich kultura

Inzerce a doprovodná výstava

INZERCE, REKLAMA A PREZENTACE NA KONFERENCI
INFORMACE A PRAVIDLA
 1. Inzercí a reklamou se rozumí umístění dodaného inzertního řádkového banneru (480x60 pixelů, 20 kB) na hlavní stránce internetové prezentace konference (www.congressprague.cz/cas2008) nebo umístění dodaného reklamního banneru v konferenčním sále.
 2. Doprovodnou prezentací se rozumí poskytnutí potřebné výstavní plochy ve foyer před Modrým sálem Konferenčního centra ECM City Pankrác, včetně základního mobiliáře, vystavující firmě. Přístup do foyer hlavním vchodem (přízemí). Návoz a vykládka materiálů pro firemní prezentace bude možná dne 26. března od 16.00 do 18.00 hod. a 27. března od 07.30 do 09.00 hod. Likvidace a odvoz dne 27. března od 16.00 do 17.00 hod.
 3. Součástí této nabídky je přehledná nabídka inzerce, reklamy a prezentace včetně parametrů a cenových kalkulací. Objednávky prezentací jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení. Součástí výstavní plochy (vyjma plochy 2m2) je stůl (130 x 60 cm) a dvě židle. Součástí objednané výstavní prezentace je bezplatná registrace pro reprezentanta prezentující se firmy v počtu dle velikosti objednané plochy.
 4. Organizátorem konference a doprovodné prezentace je Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office@congressprague.cz (odpovědný zástupce pro účast firem: Pavel Revický, mob. 724 264 870)ZÁVAZNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
 1. Tyto podmínky upravují postavení, práva a povinnosti dodavatele a objednatele.
 2. Objednávku musí objednatel podat ve lhůtě stanovené dodavatelem na vyplněné a podepsané objednávce, jenž je součástí této pozvánky. Dnem doručení dodavateli zakládá objednávka závazný právní vztah mezi dodavatelem a objednatelem podle obchodního zákoníku.
 3. O umístění prezentace rozhoduje s konečnou platností dodavatel, přičemž přihlíží v první řadě k požadavkům objednatele.
 4. Přidělená výstavní plocha nesmí být bez souhlasu dodavatele pronajímána třetí osobě.
 5. Objednatel je povinen řídit se bezpečnostními předpisy a pokyny dodavatele. Prezentace musí být provozována tak, aby neomezovala provoz ostatních expozic.
 6. Cenu objednané prezentace uhradí objednatel dodavateli na základě faktury dodavatele nejpozději do 20. března 2008.
 7. Reklamaci objednaných služeb musí objednatel uplatnit bezodkladně na místě u odpovědného zástupce dodavatele.
Dagmar Škochová
předsedkyně traumatologicko-ortopedické sekce

INZERCE V RÁMCI INTERNETOVÉ PREZENTACE KONFERENCE
* objednat lze kdykoliv do termínu konference, reklama bude zveřejněna do 24 hod. od doručení objednávky a dodání elektronické verze podkladu
Úvodní stránka - statický banner (parametry: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB, s aktivním linkem)4.000 CZK
UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍHO BANNERU V KONFERENČNÍM SÁLE
(velikost max. 2x2m, dodat na místě dne 27. března 2008 do 08.00 hod.)
Reklamní banner, umístění: konferenční sál3.500 CZK
EXPOZICE NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ
výstavní plocha 2m (2 x1 m), registrační průkaz pro reprezentanta4.000 CZK
výstavní plocha 3m (2 x 1,5 m), mobiliář: stůl, židle, registrační průkaz pro reprezentanta6.000 CZK
výstavní plocha 4m (2 x 2 m), mobiliář: stůl, dvě židle, registrační průkaz pro dva reprezentanty8.000 CZK
výstavní plocha 6m (3 x 2 m), mobiliář: stůl, dvě židle, registrační průkaz pro dva reprezentanty10.000 CZK
výstavní plocha 10m (5 x 2 m), mobiliář: dva stoly, čtyři židle, reg. průkaz pro dva reprezentanty15.000 CZK
elektrická přípojka 220V/10A250 CZK
distribuce tištěných reklamních materiálů účastníkům konference (formát max. A4, max. 4 listy)/td>2.500 CZK

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby.