Kongresy

64. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH REVMATOLOGŮ 2020

Aktivní účast

Konečným termínem pro přijetí přihlášek k aktivní účasti včetně abstrakt je 30. června 2020. Zájemci o aktivní účast musí přihlášku včetně abstrakt zaslat pořadateli sjezdu on-line prostřednictvím formuláře přihláška k aktivní účasti. O přijetí aktivní účasti rozhoduje vědecký výbor sjezdu.

   • Název práce
  • Jméno autora (autorů): v pořadí: příjmení, zkratka křestního jména bez tečky, autory oddělit čárkou
  • Pracoviště autora: klinika (pracoviště), instituce, město
  • Forma a text abstraktu: strukturovaná forma – úvod, metody, výsledky, závěr, rozsah maximálně 35 řádek, 60 znaků na řádku, text napsaný v textovém editoru Word, písmo: Times New Roman, velikost max. 12 bodů (tomuto nastavení odpovídá rámeček o rozměrech 18 x 13,5 cm). Ve strukturovaném textu psát nadpisy, názvy jednotlivých částí či oddílů s dvojtečkou.

   

  Posterová sekce

  • Je variantou aktivní účasti v odborném programu
  • Je hodnocená příslušným počtem kreditů
  • K umístění posterové prezentace jsou na místě k dispozici posterové panely.
  • Jedna posterová prezentace se umísťuje vždy na jednu pracovní plochu posterového panelů
  • Pracovní plochy jsou číslované v pořadí, jak jsou uvedené v Programovém sborníku kongresu
  • Posterové prezentace se instalují v čase uvedeném v programu kongresu

  Parametry pracovní plochy pro umístění posterové prezentace:

  • výška 1.800 mm
  • šířka 980 mm
  • podkladový materiál je bílé lamino
  • instalace lepením pomocí „suchého zipu“, prostředky pro lepení zajistí organizátor kongresu přímo na místě

  Audiovizuální technika

  Pro prezentace v rámci programu sjezdu bude možné použít výlučně audiovizuální techniku včetně obsluhy zajištěnou organizátorem sjezdu. Prezentace prosím dodávejte ve formátu Microsoft Powerpoint (.ppt), ve kterých mohou být vloženy videosekvence (.avi, mp4 a .mpeg). Pro zajištění správného přehrání, si prosím na usb disku přineste i zdrojová videa – v případě potřeby (či nefunčnosti videa vloženého v prezentaci) lze videosekvence přehrávat i samostatně. Preferované formáty obrázků jsou: .jpg, .jpeg,.gif, .tif nebo .bmp. Budou přijímány též flash prezentace a animace, které jsou nastaveny pro zobrazení ve fullscreen. Prezentace se předávají na USB disku, případně CD/DVD. Jiné nosiče nebudou akceptovány. Speciální požadavky je nezbytné uplatnit v dostatečném předstihu před sjezdem u organizátora.
  Důležitá poznámka – při prezentaci vytvořené na platformě Apple nemůžeme zaručit její správné přehrání z důvodů snížené kompatibility (fonty, rozměry prezentace apod.) Pokud přeci jen vytváříte prezentaci na této platformě, uložte ji pro jistotu také ve formátu .pdf.
  Upozorňujeme, že v případě použití nestandardních fontů může dojít k chybnému zobrazení a zformátování prezentace. U fontů s volnou licencí vložte písma přímo do souboru (Soubor/Možnosti/Ukládání/), nebo font přineste na usb disku v samostatném souboru.