Kongresy

64. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH REVMATOLOGŮ 2020

Novinky

 • 25.9. 2020

  ZÁVAZNÉ ROZHODNUTÍ POŘADATELE A ORGANIZÁTORA


  Vážené kolegyně, vážení kolegové,
  vážení registrovaní účastníci, partneři a vystavovatelé.

  V důsledku rozhodnutí vlády SR o zařazení ČR na seznam rizikových zemí v souvislosti s Covid-19, s účinností od 18. září 2020 a v návaznosti na aktuální vývoj šíření infekce v České republice, rozhodli pořadatel a organizátor 64. výročního sjezdu českých a slovenských revmatologů s platností od 16. září 2020 následovně:

  1. Původně plánovaný termín konání 64. výročního sjezdu českých a slovenských revmatologů 1. – 3. října 2020 se ruší (aktuální informace na www.congressprague.cz/crs2020).

  2. Současně oznamujeme, že 64. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů se bude konat v novém náhradním termínu 23. - 25. září 2021 na stejném místě v Clarion Congress Hotel Olomouc za stejných podmínek. (aktuální informace na www.congressprague.cz/crs2021).

  3. V nejbližších dnech, nejpozději však do 21. září 2020, oslovíme individuálně, elektronickou poštou, všechny doposud registrované účastníky, pozvané hosty a všechny k účasti přihlášené firmy, abychom vypořádali náležitosti všech platných registrací a platných objednávek na původní zrušený termín podle Vašeho rozhodnutí:

  - převést a potvrdit Vaši platnou registraci, včetně uhrazeného registračního poplatku a dalších služeb na nový náhradní termín 23. - 25. září 2021 nebo podle Vašeho rozhodnutí a podle platných obchodních a stornovacích podmínek platnou registraci a související objednávky zrušit, včetně vypořádání zaplaceného registračního poplatku, případně hotelového ubytování.

  - převést a potvrdit přihlášeným firmám platnou objednávku za stejných podmínek a pravidel na nový náhradní termín 23. - 25. září 2021 nebo podle Vašeho rozhodnutí platnou objednávku zrušit.


  Děkujeme za Vaše pochopení.
  Ubezpečujeme Vás, že si velmi vážíme Vaší podpory a zájmu o účast na našem sjezdu.

  S úctou,

  Za pořadatele:
  Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., předseda ČRS ČLS
  a prezident sjezdu

  Za organizátora, Congress Prague, s.r.o.:
  Petra Skalová, jednatelka
  GSM: +420 774 923 353
  petra.skalova@congressprague.cz
  www.congressprague.cz

  V Praze dne 25. září 2020
  Zpracoval: Pavel Revický, pavel.revicky@congressprague.cz