Kongresy

64. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH REVMATOLOGŮ 2020

Novinky

 • 24.7. 2020

  Odborný program

  Aktuální verzi odborného programu ve formátu pdf si můžete stáhnout ZDE.

 • 2.6. 2020

  Aktuální elektronická pozvánka

  Aktualizovanou elektronickou pozvánku ve formátu pdf stahujte ZDE.

 • 29.5. 2020

  ZMĚNA TERMÍNU AKTIVNÍ ÚČASTI

  Konečným termínem pro přijetí přihlášek k aktivní účasti včetně abstrakt je 30. června 2020.
 • 29.5. 2020

  POTVRZENÍ POŘADATELE A ORGANIZÁTORA O KONÁNÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE

  Vážení přátelé a partneři české a slovenské revmatologie,

  Jménem pořadatele vzdělávací akce, České revmatologické společnosti ČLS JEP a jménem organizátora, Congress Prague, s.r.o. si Vás dovolujeme informovat, že 64. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů 2020 se bude konat v inzerovaném termínu, 1. – 3. října 2020 v Olomouci (kongresové centrum - Clarion Congress Hotel Olomouc). Současně potvrzujeme k dnešnímu dni sjednané smlouvy a objednávky související s účasti na sjezdu, na základě inzerovaných nabídek a závazných podmínek a pravidel. Kompletní a aktuální informace k přípravě, organizaci a programu vzdělávací akce najdete průběžně na těchto webových stránkách. Těšíme se na Vaši účast a na setkání v Olomouci.

  Z pověření pořadatele vzdělávací akce, České revmatologické společnosti ČLS JEP
  a organizátora vzdělávací akce, Congress Prague, s.r.o.
  za Congress Prague, s.r.o.

  Pavel Revický
  Contact and address:
  Nad Obcí I/24,
  140 00 Prague 4
  Czech Republic
  GSM: +420 724 264 870
  Tel: +420 241 445 813
  Fax: +420 241 445 806
  pavel.revicky(zavinac)congressprague.cz
  www.congressprague.cz

 • 20.1. 2020

  HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ – POPLATEK Z POBYTU – UPOZORNĚNÍ ORGANIZÁTORA


  Dne 1. 1. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 278/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o místních poplatcích“) se ruší původní poplatek z ubytovací kapacity a nahrazuje se poplatkem z pobytu.

  Dle Zákona o místních poplatcích a obecně závazných vyhlášek obcí o místním poplatku z pobytu jsou ubytovací zařízení v obcích povinny, za podmínek stanovených ve výše uvedených právních předpisech, vybírat poplatek z pobytu (přesnou výši poplatků stanovují obce) na osobu a den, od poplatníka, tzn. od ubytovaného. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvíce 60 po sobě jdoucích kalendářních dní u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatníkem poplatku je osoba, která není v obci přihlášena.

  Poplatníkem je fyzická osoba, která v obci pobývá za účelem krátkodobého pobytu za úplatu. Pro účely tohoto zákona se krátkodobým pobytem rozumí pobyt délce nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Důvod pobytu není rozhodující.

  Ze zákona jsou vyjmuty osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P a jejich průvodci, osoby mladší 18 let, osoby hospitalizované, osoby vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající osobu, osoby v zařízeních poskytující sociální služby, osoby v ústavní péči, atd.

  Pro účely této vzdělávací akce je poplatek z pobytu zahrnutý v ceně ubytování.

 • 12.8. 2019

  Informační sdělení pořadatele 64. sjezdu českých a slovenských revmatologů 2020

  V rámci spolupráce a kontinuity informací pro zájemce o účast na vzdělávacích akcích pořádaných Českou revmatologickou společnosti ČLS JEP a Slovenskou reumatologickou spoločnosťou SLS zveřejňujeme pro informaci program 63. zjazdu slovenských a českých reumatológov 2019 (19. – 21. september 2019, Horný Smokovec – Vysoké Tatry).

 • 10.6. 2019

  Kompletní webová prezentace

  Kompletní web prezentace 64. výročního sjezdu českých a slovenských revmatologů 2020 včetně on-line registrace, rezervace ubytování, přihlášek k aktivní účasti, nabídek pro účast firem apod. bude otevřená 22. září 2019 na adrese www.congressprague.cz/crs2020.