Kongresy

64. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH REVMATOLOGŮ 2020

Odborný program

Aktuální verzi odborného programu ve formátu pdf si můžete stáhnout ZDE.
Datum poslední aktualizace: 3.8.2020

Prezident sjezdu

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.,
vencovsky(at)revma.cz,
tel.: +420 234 075 340
Na Slupi 4, 128 50 Praha 2

Vědecký sekretář a koordinátor vědeckého programu sjezdu

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,
pavelka(at)revma.cz,
tel.: +420 234 075 244
Na Slupi 4, 128 50 Praha 2

Společenská záštita

 • prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., rektor Univerzit Palackého v Olomouci
 • prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. , děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • prof. MUDr. Roman Havlík, PhD. , ředitel FN Olomouc

Vědecký výbor sjezdu – čestné předsednictvo sjezdu

 • prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., předseda ČRS ČLS JEP, prezident sjezdu
 • doc. MUDr. Želmíra Macejová, Ph.D., předsedkyně SRS SLS
 • prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., vědecký sekretář ČRS ČLS JEP, koordinátor vědeckého programu sjezdu
 • MUDr. Martin Žlnay, Ph.D., vědecký sekretář SRS SLS
 • prof. MUDr. Pavel Horák, Ph.D., místopředseda ČRS

Organizační výbor sjezdu

 • prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.,
 • prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc.,
 • prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.,
 • MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.,
 • MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.,
 • MUDr. Marta Olejárová,
 • MUDr. Liliana Šedová,
 • Bc. Hana Šmucrová,
 • Jana Schwarzová

Hlavní programová témata

 1. Kůže a revmatická onemocnění
 2. Formy JIA a přechod do dospělosti
 3. Mnoho tváří SLE
 4. Postižení ledvin při revmatických chorobách
 5. Orgánové transplantace u revmatických chorob
 6. Plicní hypertenze u systémových chorob
 7. ORL manifestace u revmatických onemocnění
 8. Problematika výživy a lékových potravinových interakcí

Konečným termínem pro přijetí přihlášek k aktivní účasti včetně abstrakt je 30. června 2020.

Program samostatné sekce nelékařů a pacientských organizací