Kongresy

64. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH REVMATOLOGŮ 2020

Pořadatel

Pořadatel a odborný garant:

ČLS JEP, prostřednictvím organizační složky, České revmatologické společnosti ČLS JEP
Odborný program je připravován ve spolupráci se SLS, její organizační složkou Slovenskou reumatologickou spoločnosťou SLS

 

 

Organizátor

Organizátor

Congress Prague, spol. s r.o.
Na Celné 826/8,
150 00 Praha 5
www.congressprague.cz

Koordinátor pro organizaci odborného programu sjezdu
Jana Schwarzová, sekretariát ČRS ČLS JEP, schwarzova@revma.cz, tel.: +420 234 075 244

Koordinátor pro přípravu a organizaci sjezdu
Petra Skalová, jednatelka
Congress Prague, spol. s r.o.
Tel: +420 241 445 813
GSM: +420 774 923 353
Petra Skalová petra.skalova@congressprague.cz

Koordinátor pro účast firem
Gabriel Novák, gabriel.novak@congressprague.cz, tel. +420 241 445 813

Koordinátor pro registraci a ubytování
Iveta Pojmonová, iveta.pojmonova@congressprague.cz, tel. +420 241 445 815