Kongresy

64. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH REVMATOLOGŮ 2020

Pozvánka

Aktualizovanou elektronickou pozvánku ve formátu pdf stahujte ZDE.

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé

Jménem pořadatele - České revmatologické společnosti ČLS JEP, a jménem Slovenskej reumatologickej spoločnosti SLS, participující na přípravě odborného programu, Vás co nejsrdečněji zveme na 64. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů, který se bude konat ve dnech 1. – 3. října 2020 v Clarion Congress Hotel Olomouc.

Na těchto stránkách budete po celou dobu přípravy sjezdu nacházet aktuální informace o organizaci a programu sjezdu, podmínky a pravidla pro registraci a účast, informace a pravidla pro aktivní účast, informace k doprovodnému a společenskému programu, nabídku ubytování a další důležité informace. Prostřednictvím těchto stránek se můžete kdykoliv on-line zaregistrovat a objednat si hotelové ubytování a další související služby.

Sjezd je garantován Českou lékařskou společností JEP, které byla udělena akreditace Českou lékařskou komorou. Akce je certifikována podle stavovského předpisu č. 16 ČLK.
Pasivní a aktivní účast bude v lékařské sekci (včetně zahraničních účastníků) ohodnocena příslušným počtem kreditů s platností pro země EU.
Účast v sekci středně zdravotnického personálu je zařazena jako vzdělávací akce do kreditního systému POUZP dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb.

Věříme, že rádi přijmete naše pozvání a těšíme se na setkání v Olomouci.

S úctou,

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.,
předseda ČRS ČLS JEP, prezident sjezdu

doc. MUDr. Želmíra Macejová, Ph.D.
předsedkyně SRS SLS

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,
vědecký sekretář ČRS ČLS JEP, koordinátor vědeckého programu sjezdu

MUDr. Martin Žlnay, Ph.D.
vědecký sekretář SRS SLS