Kongresy

64. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH REVMATOLOGŮ 2020

Registrační poplatky

Kategorie účastníků Platba přijata do 15.6.2020 Platba přijata do 31.7.2020 Platba přijata 20.9.2020 a později(2)
Lékař - člen ČRS/SRS 750 Kč 850 Kč 950 Kč
Lékař - nečlen ČRS/SRS 950 Kč 1050 Kč 1150 Kč
Postgraduální student a lékař před I. atestací(1) 550 Kč 600 Kč 700 Kč
Středně zdravotnický personál 450 Kč 500 Kč 600 Kč
Jednodenní účast - lékař 1.10. 450 Kč 500 Kč 550 Kč
Jednodenní účast - lékař 2.10. 450 Kč 500 Kč 550 Kč
Jednodenní účast - lékař 3.10. 450 Kč 500 Kč 550 Kč
Doprovodná osoba 550 Kč 600 Kč 650 Kč
Reprezentant firmy(3) 950 Kč 1050 Kč 1150 Kč

(1) Podmínkou pro přiznání zlevněného účastnického poplatku je u postgraduálního studenta předložení kopie potvrzení o postgraduálním studiu současně s přihláškou k účasti, u lékaře před I. atestací pak dopis (potvrzení) podepsaný vedoucím pracoviště.

(2) Konečný termín pro on-line registraci je 20. září 2020. Při doručení registračního formuláře 21. září a později nebo při registraci účastníka na místě (osobně v registračním centru sjezdu) bude k ceně registračního poplatku účtován doplatek registračního poplatku 150 Kč (zahrnuje DPH dle platné sazby).

(3) Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní sjezdu jako vystavovatel nebo partner, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

Registrační poplatek v kategoriích: lékař - člen ČRS/SRS, lékař - nečlen ČRS/SRS, postgraduální student a lékař před I. atestací, středně zdravotnický personál, doprovodná osoba a reprezentant firmy zahrnuje:

 • účast na odborném programu

 • vstup na doprovodnou výstavu firem a zdravotnické techniky

 • sjezdovou tašku a materiály

 • programový sborník s abstrakty

 • občerstvení (coffee breaks) v průběhu programových přestávek sjezdu

 • vstup na diskusní fórum revmatologu s večeři dne 1. října 2020 podle inzerovaných pravidel

Registrovat se na sjezd je možné výlučně on-line.

Manuál pro registraci a platbu

 • registrační on-line formulář vyplňte a odešlete, nezapomeňte uvést funkční elektronickou adresu

 • po doručení formuláře Vaši registraci obratem zpracujeme

 • na Vámi uvedenou elektronickou adresu obdržíte doklad - výzvu k úhradě (obsahuje všechna nezbytná data k provedení platby)

 • dnem obdržení příslušné platby je Vaše registrace uzavřená a platná

 • případné nedoplatky/přeplatky s Vámi vyřídíme na místě

 • v případě jakýchkoliv dotazů se na nás obraťte

Upozornění

Registrace je považována za platnou v okamžiku připsání platby za objednané služby na účet organizátora.

Obchodní podmínky pro registraci a objednávky služeb pro účastníky 

 1. Registrovat se na kongres a objednávat související služby (hotelové ubytování, vstupenky, kongresový oběd, apod.- dále jen související služby) z inzerované nabídky organizátora lze výlučně on-line, prostřednictvím registračního formuláře. Registrace a objednávka souvisejících služeb jsou platné okamžikem zaplacení registračního poplatku a ceny za objednané související služby na účet organizátora.

 2. Účastníkovi, který se zaregistruje 1., 2. nebo 3. října 2020 na místě v registračním centru kongresu, bude k ceně registračního poplatku účtován doplatek ve výši 150 Kč, registrace od 21. září 2020 a později je považována za registraci na místě.

 3. Registrační průkaz je osobní a nepřenosný.

 4. Pro vstup na doprovodný a společný program je nezbytné si zakoupit vstupenku.