Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » 64. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH REVMATOLOGŮ 2020 » Registrační pravidla a stornovací podmínky

64. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH REVMATOLOGŮ 2020

Registrační pravidla a stornovací podmínky

 

  1. Při zrušení registrace nebo objednávky souvisejících služeb: Při zrušení registrace, hotelového ubytování nebo objednávky souvisejících služeb:

    • Při zrušení registrace do 10. srpna 2020 bude účtován stornovací poplatek 150 Kč, při zrušení objednaného hotelového ubytování do 10. srpna 2020 bude účtován stornovací poplatek ve výši 50% ceny zrušeného ubytování.
    • Při zrušení registrace od 11. srpna do 31 srpna 2020 (včetně) bude účtován stornovací poplatek ve výši 50% ceny zrušené registrace, při zrušení objednaného hotelového ubytování bude účtován stornovací poplatek ve výši 75% ceny zrušeného ubytování.
    • Při zrušení registrace od 1. září 2020 (včetně) a později bude účtován stornovací poplatek 100% z ceny zrušené registrace, při zrušení objednaného hotelového ubytování bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% ceny zrušeného ubytování.
  2. Zrušení registrace nebo objednávky souvisejících služeb musí být provedeno písemně (elektronickou poštou, faxem, poštovním doručením) na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Na Celné 826/8, 150 00 Praha 5, e-mail: office@congressprague.cz. Za datum zrušení registrace či objednaných souvisejících služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění organizátorovi.

  3. Organizátor je oprávněn v případě zrušení registrace nebo objednávky souvisejících služeb podle těchto stornovacích podmínek vyúčtovat příslušný stornovací poplatek proti uhrazené ceně registrace a ceny objednaných souvisejících služeb. Vypořádání uhrazených záloh provede organizátor po skončení konference nejpozději do 14 dnů.